Cumaru komt uit  Zuid-Amerika. Het hout heeft een geelbruin tot roodbruine kleur. Wij leveren uitsluitend goedgekeurd FSC Cumaru hout. Het hout is vanwege het gewicht en de hardheid moeilijk te bewerken. De nerf van cumaru is matig grof.

Cumaru wordt voornamelijk voor buiten toegepast voor producten die duurzaam moeten zijn en waarvan het gewicht groot mag zijn. Een goede vervanging van Cumaru is de hierop gelijkende Groenhart of Ipé. Ipé is daarin tegen kwalitatief beter dan Cumaru.

Andere namen: Tonkawood, gaïac de Cayenne, ebo, tonkabean, charapilla, cumarut, en sarrapia

Informatie Cumaru

  • Dipteryx odorata
  • Massa: 850-1200 kg/m3
  • Hardheid: 4*
  • Prijsindicatie: 4*

Toepassing Cumaru

  • Constructiebouw
  • Boten,- en scheepsbouw
  • Finner
  • Draaiwerk
  • Beeldhouwwerk
*Hardheid en prijsindicatie : 1-laag 2-onder gemiddeld 3-gemiddeld 4-boven gemiddeld 5-hoog